ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Ринок освітніх послуг сьогодні широкий і багатогранний. Батьки обирають дитячі садки відповідно до запитів:
 • навчити дитину спілкуватися в колективі;
 • зміцнити здоров'я;
 • навчити малювати;
 • підготувати до школи і т.ін.
  Дорослі мають розуміти, що основою забезпечення якості дошкільної освіти є освітнє середовище, яке протягом дня оточує дитину.

Дитячий садок - це дім для дітей, де дошкільнята проводять 75% активного денного часу, і діти повинні почувати себе щасливими, бо у садочку їм цікаво і затишно, їх там оточують уважні і добрі працівники, красиві іграшки, цікаві заняття, розваги, святкові ранки.

І тут батьки зустрічаються з проблемою. Бо вимоги батьків - споживачів освітніх послуг не відповідають стану матеріально-технічної бази закладів освіти. ДНЗ фінансуються за рахунок коштів бюджету. Але зміни в економічній сфері, принципи формування державного бюджету впливають на сферу освіти, зокрема дошкільної. Всі ДНЗ сьогодні працюють в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для належного функціонування освітніх закладів.

Педагоги сучасних ДНЗ сьогодні мають бути психологами і дизайнерами, менеджерами і підприємцями, уміти успішно взаємодіяти з батьками, з організаціями, з підприємцями, спонсорами.

ДНЗ ХХІ століття, щоб бути успішним, повинен розвиватись. А щоб від розвивався, треба піднести оснащення ДНЗ на високий рівень.

Сьогодні всі заклади освіти, в тому числі і ДНЗ, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, отримують не тільки кошти з бюджету, а й з інших джерел. Такі кошти в кожній бюджтеній установі, зокрема і в ДНЗ, становлять спеціальний фонд. (Див. вкладення "Спеціальний фонд")


Шановні громадяни! Всі бажаючі надати благодійну допомогу ДНЗ №4 можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок:

відділ освіти Куп'янської міської ради

код ЄД РПОУ 02146239 УДК в Харківській області

р/р 35426019001819 МФО 851011

благодійні внески на розвиток статутної діяльності ДНЗ №4

Благодійну допомогу, як зазначено в Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (ст.16), можна надавати у вигляді:

 • одноразової фінансової допомоги;
 • систематичної фінансової допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне, пільгове використання об'єктів власності;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передаванням результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Будь-яка благодійна допомога, отримана ДНЗ, відображається у бухгалтерському обліку відділу освіти Куп'янської міської ради.

Шановні батьки вихованців ДНЗ №4!


Вельмишановні спонсори!


Адміністрація, колектив працівників ДНЗ №4 висловлюють щиру подяку Вам за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних питань та поліпшенні матеріально-технічної бази закладу.


Наша турбота та Ваша небайдужість допоможуть нашим вихованцям відчувати себе у дитячому садочку, як удома.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:
 1. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";
 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" від 04.08.2000 №1222;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання" від 17.05.2002 №659;
 4. лист Міністерства осіти і науки, молоді та спорту України "Щодо благодійних внесків" від 09.04.2012 №1/9-272.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-608 від 05 вересня 2013 року

Щодо благодійних внесків

У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.

Наголошуємо, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012 р. № 1/9-272).

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.

Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398.

Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1222
Київ


Про затвердження Порядку отримання благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,
спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


{ Додатково див. Указ Президента
N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 }


{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 }Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних)
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування, що додається.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222

ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування


{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368
( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та
обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі -
благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі -
набувачі).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368
( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками
набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами
видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи,
послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не
визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються
керівником установи, закладу - набувачів відповідно до
першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю
установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески
і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на
виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,, спорту та
фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і
закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та
благодійні організації" ( 531/97-ВР ) у разі, коли такий напрям
видатків визначений благодійником. { Абзац другий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 - дію
зміни зупинено згідно з Указом Президента N 287/2009 ( 287/2009 )
від 30.04.2009; зміну визнано неконституційною, на підставі
Рішення Конституційного Суду N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від
28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 245
( 245-2010-п ) від 17.02.2010 }

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання
установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в
установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на
рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілу
товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим
розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або
виконаних робіт" (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33,
ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни
до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що
визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17
( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться
відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в
бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом
Головного управління Державного казначейства від 10 грудня 1999 р.
N 113 ( z0012-00 ).

ЗВІТ про залучення благодійної допомоги від батьків у вигляді товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт у ЛИСТОПАДІ 2016 року

По закладу
НайменуванняК і л ь к і с т ь Ц і н а С у м а
Посуд:
1.Чашка
15 18-00 270-00
2.Тарілка мілка 5 25-00 125-00
3.Тарілка глибока10 28-00 280-00
Дитячі костюми:
4. "Сонечко"
4 85-00 340-00
5.Плаття "Ангелочок" 690-00 540-00
6.Жилетка дитяча 7 30-00 210-00
7. Блуза дитяча2 25-00 50-00
Меблі:
8. Стілець дитячий
26 175-00 4550-00
9. Стілець офісний 1 185-00 185-00
10.Дошка магнітна 2 555-00 1110-00
11. Телевізор 1 3500-003500-00
Електротовари:
12. Мультимедійний проектор
1 7000-00 7000-00
13. Електрочайник 1 450-00 450-00
Виконані роботи:
14. Ремонт водонагрівача
2 280-00560-00
Канцтовари:
15. Картридж
1 600-00 600-00
16. Папір ксероксний 2 88-75177-50
Миючі засоби:
17.Чистячий засіб "Gala"
7,5 кг 28-00 210-00
18.Миючий засіб "Чистюля" 18 кг 24-00 432-00
19.Туалетний папір 34 3-00 102-00
20.Серветки 34 3-00 102-00
21.Мило туалетне 33 3-80 125-40
22. Мило господарське 31 3-90 120-90
23. Білизна 17 л 7-00 119-00
24. Сода кальцинована16,8 кг 20-00 336-00
25.Порошок пральний17 кг 30-00 510-00
26. Сода харчова 5 кг 12-00 60-00
27.Пакети для сміття 8 уп. 10-00 80-00
28.Ганчірка для посуду 8 уп. 16-50 132-00
29.Засіб "Сантрі" 18 л 16-00 288-00
30.Ганчірка для підлоги 5 уп. 16-00 80-00
31.Засіб для миття вікон 2 22-00 44-00
ВСЬОГО: 22688-50

ЗВІТ про залучення благодійної допомоги від батьків у вигляді товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт у ЖОВТНІ 2016 року

По закладу
НайменуванняКількістьЦінаСума
Матеріали:
1.Цемент (для ремонту підвалу)
3 70-00210-00
Господарчі товари:
2. Електролампочки
2 49-00 98-00
3.Батарейка для настінних годинників3 8-50 25-50
4.Бахіли60 пар 1-50 90-00
Сантехнічні товари:
5. Кран для системи опалення
2 180-00 360-00
6.Ревізія, заправка тонер-картриджів 2 215-00 430-00
Виконані роботи:
7. Ремонт холодильника
1700-00 700-00
Миючі засоби:
8.Чистячий засіб "Gala"
1,5 кг 28-00 42-00
9.Миючий засіб "Чистюля"30 кг 24-00 720-00
10.Туалетний папір 753-00 225-00
11. Серветки72 3-00 216-00
12. Мило туалетне79 3-80 300-20
13.Мило господарське64 3-90 249-00
14.Білизна42 л 7-00 294-00
15. Сода кальцин.22,7 кг 20-00 454-00
16. Порошок пральний30,8 кг 30-00 924-00
17.Сода харчова6 кг 12-00 72-00
18.Пакети для сміття17 уп. 10-00 170-00
19.Ганчірка для посуду10 уп. 16-50 165-00
20.Засіб "Сантрі"13 л 16-00 208-00
21.Ганчірка для підлоги7 уп. 16-00 112-00
22.Засіб для миття вікон2 22-00 44-00
ВСЬОГО: 6109-30

ЗВІТ про залучення благодійної допомоги від батьків у вигляді товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт у ВЕРЕСНІ 2016 року

По закладу
НайменуванняКількість Ціна Сума
Електротовари:
1. Праска
1
509-00 509-00
М'який інвентар:
2. Килимове покриття 2,5х4
1 2225-00 2225-00
3.Килим 3х41 1880-00 1880-00
4.Жалюзі вертикальні1 380-00 380-00
5. Жалюзі вертикальні2 1160-00 2320-00
Меблі:6. Стіл 2-місний 1280-00 280-00
7.Стілець дитячий2 120-00 240-00
8. Стілець дитячий25 133-00 3325-00
Будматеріали:
9.Гранвідсів для ремонту погріба
5 т 270-00 1350-00
Господарчі товари:
10. Лампочка
2 56-00 112-00
11. Саморізи 1 упак. 17-50 17-50
12. Батарейка для годинника 1 3-75 3-75
13. Лампа 75 В 1 6-00 6-00
14. Лампа-свічка 2 8-00 16-00
15. Труба для ремонту каналізації на харчоблоці 1 76-00 76-00
16. Труба каналізаційна 1 33-00 33-00
17. Диски 9 10-00 90-00
18. Силикон 1 77-50 77-50
19. Лампа EVRO 2 56-00 112-00
20. Світильники 5 86-00 430-00
Канцтовари:
21. Канцелярські журнали, книги, папір, скрепки, переплетення документів
557-00
22. Заправка тонер-картриджів 2 100-00 200-00
Миючі засоби:
23. Чистячий засіб Gala
24 кг 28-00 672-00
24. Миючий засіб "Чистюля" 24 кг 20-00 480-00
25. Туалетний папір 52 шт 2-80 145-60
26. Серветки52 шт 3-00 156-00
27. Мило туалетне50 шт 3-80 190-00
28.Мило господарське 48 шт 3-90 187-20
29.Білизна 30 л 7-00 210-00
30. Сода кальцинована 34 кг 20-00 680-00
31. Порошок пральний 20,8 кг 30-00 624-00
32. Сода харчова11,1 кг 12-00 113-20
33. Пакети для сміття 11 уп.10-00 110-00
34. Ганчірка для посуду 11 комп. 16-50 181-50
35.Засіб "Сантрі" 22 л 16-00 352-00
36. Ганчірки для підлоги 11 уп. 17-20 189-00
37. Засіб для миття вікон 3 12-00 36-00


ВСЬОГО: 18566-45

Кiлькiсть переглядiв: 2904

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.